Liikuntatilat

- Vuoro alkaa ja päättyy niiden kellonaikojen mukaisesti, miten varaus on tehty
- Ulko-ovi on suljettava oman vuoron ajaksi
- Viimeinen käyttäjä sammuttaa valot ja lukitsee ovet
- Harjoitusvälineet tulee palauttaa oikeille paikoilleen
- Puutteista, vioista tai ilkivallasta tulee ilmoittaa henkilökunnalle
- Saliin ainoastaan sisäkengillä
- Liikuntapalvelut ei vastaa kadonneista tavaroista
- Roska on vietävä niille varattuihin koreihin
- Tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö kielletty.

Yhteys: liikunta@joensuu.fi.

Nuorisotilat

Käyttömaksua ei peritä
- järjestöjen järjestämistä maksuttomista ja yleisölle avoimista kulttuuri- ja taidetapahtumista
- järjestöjen järjestämistä säännöllisistä kulttuuritoiminnan harjoitusvuoroista
- kulttuuriin liittyvistä näyttelyistä
- lapsille ja nuorille (alle 29-vuotiaat) järjestettyä toimintaa varten tehdyistä varauksista.
- Nuorisojärjestöille tila on ilmainen, vaikka edellä mainitut ehdot eivät täyttyisi.

- Tilojen varaaja vastaa itse Reijolan Yhteisösalissa tarvitsemastaan ääni- ja valotekniikasta.
- Tilaan asennettua laitteistoa saavat käyttää ainoastaan po. laitteiston käyttökoulutuksen tai ääni- ja valotekniikan ammattikoulutuksen saaneet henkilöt.
- Tilojen käyttäjä on velvollinen huolehtimaan siivouksesta. Mikäli siivous on laiminlyöty, on nuorisopalveluilla oikeus siivota tilat tilan varaajan kustannuksella.
- Tilan vuokraaja vastaa käyttöaikana tilojen järjestyksen valvonnasta sekä mahdollisesti tiloille tai irtaimistolle aiheutuneista vahingoista.

Vainoniemen huvila

Vuokraaja ilmoittaa varausta tehdessään tilojen käyttötarkoituksen, arvioidun osanottajamäärän ja vuokra-ajan sekä nimeää vastuuhenkilön. Järjestely- ja loppuraivausajasta on sovittava erikseen tapahtumapalveluiden kanssa (mm. häät).

Vuokraaja on vastuussa järjestyksenpidosta sekä siitä, ettei tilaisuuteen pääse sivullisia henkilöitä.

Vuokraaja vastaa kaikista vahingoista, mitä huoneistolle tai sisustukselle tilojen sekä ulkoalueiden käytön johdosta aiheutuu riippumatta siitä kuka vahingon on aiheuttanut. Mikäli tiloista häviää tavaroita, huonekaluja ym., veloitetaan niistä uuden tuotteen hankintahinnan mukaan tiloista vastuussa olevalta vuokraajalta.

Erillinen n. 100 m2:n kokoinen tanssipaviljonki on käytössä korvauksetta huvilan varaajille.

Kynttilöiden polttaminen huvilan sisätiloissa on kielletty.

Vuokraaja on vastuussa siitä, että ovet lukitaan, valot sammutetaan ja että paikat ovat siistit käytön jälkeen. Huonekalut on siirrettävä alkuperäisille paikoilleen. Keittiöiden siistimisestä vastaa vuokraaja/pitopalvelu. Vuokraaja myös poistaa tuomansa tarvikkeet.

Lyhytkestoisissa varauksissa tilavarauksen peruminen suoritettava 2 päivää ennen tilaisuutta, muutoin peritään 50% tilavarauksen arvosta.

Mm. häätilaisuuksien ja suurien tilaisuuksien peruutukset mahdollisimman pian varauksesta tai viimeistään 14 vrk ennen tilaisuutta, muutoin peritään 50% tilavarauksen arvosta.

Minimivuokraus 3 tuntia. Vuokraan sisältyy tilan siivous (ei keittiö) sekä astiastojen käyttö. Vuokrana veloitetaan tilaisuuden kesto, ei valmistelu- ja loppuraivaustunteja.

Tiedustelut: tapahtumapalvelut@joensuu.fi

Carelicum

Kerro varauksen yhteydessä tarvitsemasi laitteisto sekä kumpaa kautta kutsuvieraanne kulkevat (pääovi vai Torikatu 21 C).

Mikäli tilavarausta ei peruuteta vähintään 5 vuorokautta ennen tilaisuutta, Carelicum perii 50% vuokrasta. Mikäli tilavarausta ei peruta vähintään 2 vuorokautta ennen tilaisuutta Carelicum perii 100 % vuokrasta.

Tiedustelut: carelicum.palvelut@joensuu.fi