Liikuntatilat

 • Vuoro alkaa ja päättyy niiden kellonaikojen mukaisesti, miten varaus on tehty
 • Ulko-ovi on suljettava oman vuoron ajaksi
 • Viimeinen käyttäjä sammuttaa valot ja lukitsee ovet
 • Harjoitusvälineet tulee palauttaa oikeille paikoilleen
 • Puutteista, vioista tai ilkivallasta tulee ilmoittaa henkilökunnalle
 • Saliin ainoastaan sisäkengillä
 • Liikuntapalvelut ei vastaa kadonneista tavaroista
 • Roska on vietävä niille varattuihin koreihin
 • Tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö kielletty.
 • Yhteys: liikunta@joensuu.fi


Vainoniemen huvila

 • Vuokraaja ilmoittaa varausta tehdessään tilojen käyttötarkoituksen, arvioidun osanottajamäärän ja vuokra-ajan sekä nimeää vastuuhenkilön. Järjestely- ja loppuraivausajasta on sovittava erikseen tapahtumapalveluiden kanssa (mm. häät).
 • Vuokraaja on vastuussa järjestyksenpidosta sekä siitä, ettei tilaisuuteen pääse sivullisia henkilöitä.
 • Vuokraaja vastaa kaikista vahingoista, mitä huoneistolle tai sisustukselle tilojen sekä ulkoalueiden käytön johdosta aiheutuu riippumatta siitä kuka vahingon on aiheuttanut. Mikäli tiloista häviää tavaroita, huonekaluja ym., veloitetaan niistä uuden tuotteen hankintahinnan mukaan tiloista vastuussa olevalta vuokraajalta.
 • Erillinen n. 100 m2:n kokoinen tanssipaviljonki on käytössä korvauksetta huvilan varaajille.
 • Kynttilöiden polttaminen huvilan sisätiloissa on kielletty.
 • Vuokraaja on vastuussa siitä, että ovet lukitaan, valot sammutetaan ja että paikat ovat siistit käytön jälkeen. Huonekalut on siirrettävä alkuperäisille paikoilleen. Keittiöiden siistimisestä vastaa vuokraaja/pitopalvelu. Vuokraaja myös poistaa tuomansa tarvikkeet.
 • Lyhytkestoisissa varauksissa tilavarauksen peruminen suoritettava 2 päivää ennen tilaisuutta, muutoin peritään 50% tilavarauksen arvosta.
 • Mm. häätilaisuuksien ja suurien tilaisuuksien peruutukset mahdollisimman pian varauksesta tai viimeistään 14 vrk ennen tilaisuutta, muutoin peritään 50% tilavarauksen arvosta.
 • Minimivuokraus 3 tuntia. Vuokraan sisältyy tilan siivous (ei keittiö) sekä astiastojen käyttö. Vuokrana veloitetaan tilaisuuden kesto, ei valmistelu- ja loppuraivaustunteja.
 • Tiedustelut: tapahtumapalvelut@joensuu.fi

Carelicum

 • Kerro varauksen yhteydessä tarvitsemasi laitteisto sekä kumpaa kautta kutsuvieraanne kulkevat (pääovi vai Torikatu 21 C).
 • Mikäli tilavarausta ei peruuteta vähintään 5 vuorokautta ennen tilaisuutta, Carelicum perii 50% vuokrasta. Mikäli tilavarausta ei peruta vähintään 2 vuorokautta ennen tilaisuutta Carelicum perii 100 % vuokrasta.
 • Tiedustelut: carelicum.palvelut@joensuu.fi


Nuorisotilojen käyttösäännöt


 1. Nuorisotilat, joissa nuorisopalvelut järjestää toimintaa ja myöntää käyttövuoroja, ovat tarkoitetut pääasiallisesti nuorisotoimintaan alle 29-vuotiaiden kokoontumispaikoiksi. Vakiovuoroja voivat hakea seurat, yhdistykset ja toimintaryhmät, tilapäisiä käyttövuoroja myös yksityishenkilöt ja liikeyritykset. Käyttäjällä ei ole oikeutta vuokrata tilaa tai luovuttaa sitä edelleen kolmannen osapuolen käyttöön tai hallintaan ilman kirjallista suostumusta. Nuorisopalvelut pidättää oikeuden käyttövuorojen tilapäisiin peruutuksiin / muutoksiin.
 2. Käyttövuorosta vastaava henkilö on velvollinen tutustumaan tilan turvallisuussuunnitelmaan ja laatimaan omaa toimintaansa varten sellaisen, mikäli tilaisuuden luonne niin edellyttää.
 3. Avointa toimintaa (esim. nuorisotiloilla tehtävä nuorisotyö, johon nuoret voivat vapaasti osallistua tai tapahtumia) järjestettäessä paikalla tulee olla tilavarauksen yhteydessä nimetty käyttövuorosta vastaava täysi-ikäinen henkilö, jolla katsotaan olevan riittävät valmiudet koulutuksensa tai aikaisemman ohjaamiskokemuksensa johdosta toiminnan ohjaamiseksi. Kerho- tai pienryhmätoimintaa (esim. selvästi jonkun teeman tai tavoitteen ympärille rakennettu toiminta) järjestettäessä paikalla on oltava tilavarauksen yhteydessä nimetty käyttövuorosta vastaava henkilö. Po. toimintaa järjestettäessä ohjaajan ei välttämättä tarvitse olla täysi-ikäinen.
 4. Kaiken toiminnan ja käyttäytymisen tiloissa on oltava asiallista. Toiminta ei saa loukata tai syrjiä ketään, ja erityisesti nuorille suunnatun toiminnan tulee tukea Nuorisolain 1285/2016 mukaista toimintaa.
 5. Alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden käyttö ja hallussapito nuorisotiloissa ja sen välittömässä läheisyydessä on kaikilta tilojen käyttäjiltä kielletty, mikäli tila on vuokrattu lasten ja nuorten toimintaa varten.
 6. Tupakointi ja tupakkatuotteiden käsittely on kaikilta tilojen käyttäjiltä kielletty nuorisotiloissa, niiden piha-alueilla ja välittömässä läheisyydessä.
 7. Tilan käyttäjä ja vuokraaja huolehtii, että paikat jäävät siistiin kuntoon käytön jälkeen. Mikäli siivous on laiminlyöty, on nuorisopalveluilla oikeus siivota tilat tilan varaajan kustannuksella.
 8. Käyttäjä vastaa tilaisuuteensa liittyvistä vakuutuksista ja käyttämänsä laitteiston vakuuttamisesta. Käyttäjä vastaa kaikista vahingoista joita henkilökunta, esiintyjät tai osanottajat aiheuttavat kiinteistölle tai sen irtaimistolle. Toiminnan järjestäjä vastaa myös tarvittavista luvista (esim. Teosto). Käyttäjä sitoutuu myös siihen, ettei hän käytä tiloja mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka on kielletty Suomen lainsäädännössä tai on hyvien tapojen vastaista.
 9. Toimitilan kalusto on vuoron jälkeen jätettävä sille kuuluvalle paikalle. Nuorisopalvelut ei vastaa tiloissa olevista käyttäjän omista esineistä. Mikäli tila tai sen irtaimisto kärsii vahinkoja, on niistä sekä muista tarpeellisista korjauksista ja puutteista välittömästi tehtävä ilmoitus tilan nuoriso-ohjaajalle. Mikäli tilassa oleva kalustoa on jätetty väärälle paikalle niin, että se häiritsee nuorispalveluiden toimintaa on nuorisopalveluilla oikeus laskuttaa siirrosta aiheutuvat kustannukset varaajalta. Nuorisotilan käytöstä ja järjestyksestä vastaavalle toimenhaltijalla (nuoriso-ohjaaja) on oikeus määrätä henkilölle, yhdistykselle, yhteisölle tai tilojen muille käyttäjille joko pysyvä tai tilapäinen nuorisotalon/- tilan käyttökielto, mikäli tilan käyttäjä ei noudata nuorisotilojen järjestyssääntöjä tai muuten toiminnallaan häiritsee talon muuta käyttöä ja toistuvista varoituksista huolimatta jatkaa sääntöjen rikkomista tai häiritsevää toimintaansa.